velfjord.no

Sidene om Velfjord på Helgeland

Naturbilder fra Velfjord

Bilder innsendt av Arne Jostein Lyshol. Bildene av dyr og fugler er alle tatt i Velfjord, hovedsaklig på strekninga Hegge - Drogsøya.

 • Foto:
  Arne J. Lyshol
 • Publisert:
  26.01.2017
graafluesnapper
Gråfluesnapper
 • Gråfluesnapper
 • Bever
 • Bokfink
 • Måltrost
 • Røyskatt
 • Elg
 • Elg
 • Grønfink
 • Granmeis
 • Velfjord
 • Velfjord
 • Gråtrost
 • Svarttrast
 • Gransanger
 • Krikkand
 • Trane
 • Kvinand hunn
 • Linerle
 • Løvsanger
 • Rådyr
 • Rein
 • Siland
 • Svarthvit fluesnapper
 • Trepiplerke
 • Trepiplerke
 • Velfjord