velfjord.no

Sidene om Velfjord på Helgeland

Landskap, flora og fauna i Velfjord

Bilder utlånt av naturfotograf Knut Børge Strøm. Hjemmeside

 • Foto:
  Knut Børge Strøm
 • Publisert:
  06.12.2013
horndykker
Horndykker - en spesiell og meget vakker fugl, som blant annet har tilhold i Bruvatnet, Aunvatnet og Strengivatnet.
 • Horndykker - en spesiell og meget vakker fugl, som blant annet har tilhold i Bruvatnet, Aunvatnet og Strengivatnet.
 • Storhaugen naturreservat. Boreal regnskog er en truet og svært sjelden naturtype. Velfjord har en helt unik posisjon hva kommer til forekomsten av denne naturtypen, med flere av norges mest velutviklete og best bevarte regnskogslokaliteter. Av disse kan Storhaugen, Strengivatnet og Grønlidalen naturreservat.
 • Elgku med kalv.
 • Elgokse i morgnedis. Slike fantastiske øyeblikk i naturen kan en oppleve i Velfjord. Store elgokser går å beiter i en duggvåt sommereng, med tett morgendis som lager en trollsk stemning.
 • Ekorn. Den lille gnageren trives godt i skogen, og finner ofte på å avlegge solsikkeautomater utenfor stuevinduet et besøk.
 • Engmarihand. En av flere marihandarter (orkideart) som vokser i Velfjord. Denne arten har i motsetning til sine slektninger flekkmarihand og skogmarihand, ikke flekker på bladene.
 • Ærfugl er et vanlig syn i fjorden.
 • Store skogområder gir et rikt fugleliv. Her norges minste fugl, fuglekonge.
 • Gullprikklav, en karakterart innen den truede naturtypen boreal regnskog. Dette eksemplaret er fotografert i Storhaugen naturreservat.
 • Midtsommerkveld på Heggfjorden
 • Hornugle juvenil. Flere år på rad har et hornuglepar fått frem unger midt mellom bebyggelse i Velfjord. Her kommer naturen tett på!
 • Hubroen er ikke lenger et vanlig syn i den norske naturen. I Velfjord sine mange bortgjemte skogsjuv er det allikevell en sjangse for at et og annet individ av denne myteommspunnede arten finnes. Det ryktes at ropene av og til kan høres fra gammalskogen i Rødliheia. Hubroen på bildet er fotografert i en av få stabile hekkebestander på sørvestlandet.
 • Hvitveis. Om våren farger hvitveisen veikantene i en ren og vakkert hvit farge.
 • Kongeørn. Denne majestetiske fuglen er ofte å se der den seiler på stive vinger en frostkald høstdag.
 • Kvinanda trives godt i vannene i Velfjord.
 • Lappugle. En nomade ifra taigaen. Denne arten er sjelden, og det kan gå lang tid mellom hver gang er så heldig å få øye på denne spesielle ugla. Det ryktes om at en lappugle hadde tilhold på Hongset, der den jaktet mus, uanfektet av ivrige tilskuere.
 • Liljekonvall. En favoritt blant mange, med sin gode duft. Vokser rikholdig i Velfjord.
 • Mår
 • Marisko. Norges største og kanskje mest eksotiske orkide. Finnes ved flere lokaliteter i Velfjord.
  OBS! Denne arten er fredet, og må ikke plukkes.
 • Norges nasjonalfugl trives godt langs de mange bekkedragene.
 • På toppen av Øyrtinden
 • Solnedgang fra Øyrtinden
 • Revevalp fotografert på Dønnesli
 • Rødflangre. En meget vakker orkide, som vokser på kalkrike og tørre furumoer. Vokser rikholdig på flere lokaliteter i Velfjord.
 • Skrubbenever. En vanlig lavart å finne på rikbarkstrær i Velfjord. Indikerer ofte fuktigere vekstforhold og danner sammen med andre lavarter, det som kalles et lungeneversamfunn.
 • Smalsoldogg. Et eksotisk innslag i norsk natur, en kjøttetende plante, som benytter enzymer for å løse opp fangete insekter. Vokser på de fleste myrene i Velfjord.
 • Sommermånedene i Velfjord kan by på magiske solnedganger
 • Strengivatnet
 • Tysbast. En svært gifitig vedplante, som blant annet vokser i veikanten ut mot Nevernes. Blomstrer tidlig på året, og får etterhvert røde bær.
 • Vårmarihand. En vakker og kraftig orkide som blomstrer i mai måned. Kjennetegnes blant annet med en stram og vond lukt.
 • Velfjord.
 • Vakkert landskap ved Øyrtinden