velfjord.no

Sidene om Velfjord på Helgeland

Hommelstø - litt historikk

  • Foto:
    Astrid Dypaune
  • Tekst:
    Fra fjord til fjell
Samvirkelaget 1948
På trappa til Samvirkelaget ca. 1948.
Fra venstre: Gunnar Flatmo, Kristian Flatmo, Beate Flatmo, Astrid Bjerkhaug, Kåre Flatmo Margit Dalen(?), Signhild Rødli, Bodil Nilsen Bak: Marie Flatmo, Ane Aanes

Velfjord Samvirkelag
I 1938 møttes noen ildsjeler og startet arbeidet med det som etter hvert skulle bli Velfjord Samvirkelag. Dette "pilotprosjektet" ble drevet mye på idealistisk grunnlag, og da krigen kom med streng rasjonering og knapphet på varer, ble butikken stengt i 1941. Det skulle gå ytterligere 5 år før Samvirkelaget var en realitet. Etter litt fram og tilbake med lokaliteter åpnet Velfjord Samvirkelag dørene 16. desember 1946.

Helt fram til 2004 kunne Velfjordingene handle varer i dette bygget. I 2004 het butikken Coop Marked og flyttet til nye lokaler i Velfjordsenteret.

Brutto omsetning:
1947: kr. 233.500,-
1951: kr. 395.000,-

Netto omsetning
2005: kr. 13.408.654,-
2008: kr. 16.621.287,-

Mer historikk om Velfjord Samvirkelag er samlet i boken "Fra fjord til fjell" (1997). Boken kan bestilles hos Velfjord Bygdemuseum

Persplassen
- eller daværende Rugåselv - har vært et lite småbruk på ca. 9 daa. Plassen ble oppbygd i 1926, med et lite våningshus, en jordkjeller, ei smie og en fjøs med plass nok til tre kyr, noen få sauer, en vær og en hest. Våningshuset ble påbygd noen år senere til verksted for produksjon av husgeråd og trestamper. Denne produksjonen, pluss at det ble solgt melk fra brukets tre kyr, var næringsgrunnlaget for bruket. Gårdsdriften opphørte i 1947.

Det ble ny bosetting på Rugåselv igjen først på 50-tallet, til midt på 70-tallet. Den siste som bodde der var en sjømann og spellmann som het Per. Derav navnet Persplassen.

I 1995, etter omfattende restaurering, åpnet Aud Rugås Persplassen Kulturkafe. Etter videre restaurering og påbygging i 1998 ble det helårsdrift og i tillegg var det i en tid et verksted for gullsmed/sølvsmed, samt et lite atelier og utstilling og salg av lokalt laget husflid og brukskunst.