velfjord.no

Sidene om Velfjord på Helgeland

Musikktradisjoner fra Velfjord på Helgeland

Velfjord er vel den kommunen* som stiller i særklasse når det gjelder å bevare musikkarven fra fortiden. Årsaken til det skal være at der kom en lærer, Arne Magerøy, i 1905, som var notekyndig. Han satte da i gang notekurs for interesserte, og av dem var det mange i Velfjord, der mange spilte ett eller flere instrument. Det har vært sagt at flere av kursdeltakerne etter hvert ble flinkere med noter enn læreren. Noen av disse begynte å skrive melodier ned på noter.

Slåtter, viser og sanger

Det skal være nedskrevet rundt 200 slåtter i Velfjord. I tillegg til dette kommer viser og sanger, samt Bukkehornlåt, Lurlåt og Kutrall som blir presentert senere. Herlaug Vonheim, (f.1917) pensjonert museumsbestyrer fra Hommelstø i Velfjord, beretter fra sin heimbygd:

"Fra gammelt av ble det sagt at velfjordingene var glad i sang og musikk. I en gammel kallsbok har presten skrevet meget rosende ord om sine sognebarns særdeles vakre sang. De gamle fortalte at sangen ble brukt både i sorg og glede. Det ble sunget meget i bryllup, julelag og begravelser - alltid når folk møttes i lag og sammenkomster.

Trangen til å lokke fram toner også på andre måter dukket nok tidlig opp. De eldste instrumentene vi vet om, var lur, seljefløyte og bukkehorn. Det er i Velfjord bevart og skrevet opp melodier for lur og bukkehorn."

At Vonheim har full dekning for det han skriver i slutten av sitt avsnitt, kan man bl.a. se på eksemplene som følger. "Lurlåt", "Bukkehornlåt" og "Kulokk med Gjætertrall" er morsomme eksempler på kommunikasjon mellom gjeterne og buskapen.

Lur-låt

"Gjætarguten og gjætarjenta gjætte på kvar sitt fjell som det var ein djup dal imellom. Dei hadde eit barn saman, men heldt det løynd, og jenta hadde barnet med seg på fjellet der ho gjætte. Om dagane bles jenta og guten på lur til kvarandre slik:"

Lur-låt

Bukkehorn-låt

Denne ble framført i NRK, fra Tromsø under "Nord-norsk folkemusikk," 27/9 1953. (Sunget av Josefine Hartviksen).

Bukkehorn sang

Kulokk med gjetertrall

Kulokken var vanlig på gårdene Strøm, Bru, Dønnesli, Oppsjøen og Graven. Denne ble sendt i NRK over Tromsø i programmet "Nord-norsk Folketoner", 5. juni 1949.

Kulokk med gjetertrall