velfjord.no

Sidene om Velfjord på Helgeland

Viser fra Velfjord

Aksel Tårn visa

Aksel Tårn visa

Han Klaves spurd ho Anna så: Bom for bøkjen, trom møkjen, triller i løkjen - lyra
Ke ska vi ha te slakt i år for Aksel Tårn? - Tiller i topp, skur opp lyra

Ho Anna svara han Klaves så: Bom for bøkjen, trom møkjen, triller i løkjen - lyra
Den store oksen i skogen går, for Aksel Tårn - Tiller i topp, skur opp lyra

Han Klaves ladda børså si - Bom for bøkjen osv..
Fire kulor av ei mark bly, for Aksel Tårn - Tiller i topp, skur opp lyra

Han Klaves la børså på ein kvist - Bom for bøkjen osv..
Det første skotet så skaut han misst, for Aksel Tårn - Tiller i topp, skur opp lyra

Han Klaves la børså på ein bakke, - Bom for bøkjen osv..
Skaut han då oksen midt i nakke, for Aksel Tårn - Tiller i topp, skur opp lyra

Den oksa ha så stort et fall - Bom for bøkjen osv..
Hitern, Titern, Budtern skolv, for Aksel Tårn - Tiller i topp, skur opp lyra

Den oksen ha så mykje blo - Bom for bøkjen osv..
Hiterdalen han halvfull sto Tiller i topp, skur opp lyra

Den oksen ha så stor ei hud - Bom for bøkjen osv..
Ho nådde ifrå Hitern og te Bud, for Aksel Tårn - Tiller i topp, skur opp lyra

Den oksen ha så stor ei nekkja - Bom for bøkjen osv..
Ho nådd over atten kyekjetøykkja, for Aksel Tårn - Tiller i topp, skur opp lyra

Den oksen ha så store honn - Bom for bøkjen osv..
I kvart honn låg tolv tynn konn, for Aksel Tårn - Tiller i topp, skur opp lyra

Attgløyma

Attgløyma

Nu må jeg tiden slide hen i enlighed foruden venn,
og skal den dag i morgen indskrive meg i rullen,
jeg føres skal på honken, og alt mit håb svant hen

Ved juletider ga jeg trå enskjønt jeg lidet lånte då
Jeg ved også tillige jeg var den første pige,
som først lot mig udsnige og udpå lemmen lå

O, trøste den som enlig går, når hun er ni og tyve år
O, ve mig arme pige, hva skal jeg stakkel sige
som ene mon forbliver i verden all min tid.

Gammalnøe i Hommelstø

Å natte ha der frossi en tomtjukk is over heile Hommelstø, hei
Då ho Julie kom ut og sku stelle sin gris, ho sa: Da va gamalnøe, hei.

E' sku hatt flikka ein gamal sko, så gjekk e' åt Hommelstø'n, hei;
men han Jon sa: E ha ittj tia no. Der va da og gamalnøe, hei

E sku ha hatt veksla ei krona sund, så gjekk e' åt Hommelstø'n, hei
Han Peder Fredrikså sa, han trudd kji han kunn. Der va da og gamalnøe, hei.

E sku ha hatt me ei halv vekt mjøl, - e for heile Hommelstø, hei;
Men han ha kji eingång han Johansen sjøl, og da va no gamalnøe, hei

E' sku ha hatt me ei overskjorta sydd, så gjekk e åt Hommelstø'n, hei;
men ho Helmine tvia og spøtta og snytt, og da va no gamalnøe, hei.

Så skull e' ha hatt me ei hæveltång, så gjekk e åt Hommelstø'n, hei.
Han Peder Akset sa: E' ha haft eingång - og da va no gamalnøe, hei.

Så skull e' ha hatt me et bankartre, så gjekk e' åt Hommelstø'n, hei.
Ho Ragnel sa: Du ska læt han Hans ha fre- og da va no gamalnøe, hei.

Så sku e' ha hatt et par gamal kyr, så gjekk e' åt Hommelstø'n, hei.
Han Iver han svor dem va alt før dyr, og da va no gamalnøe, hei.

Så gjekk e me åt han Mårten på Li, der vestafør Hommelstøe, hei.
Han sa at vi levi i ei sørgele ti, å sjå all gamalnøe, hei.

Så tenkt e' så vesst, e' sku telefoner hos han Sigvart i Hommelstø'n, hei;
men han sa at linå va opptek her- over alt va da gamalnøe, hei.

Tauskjerringtrallen

Tauskjerringtrallen

"Han som gjorde bane på meg - åtte kji eingong skjorta på seg.
Å, kor vondt eg har i dag. Å, kor vondt eg har i dag.
Tra-la-la-la-lalala-la." (Ha du haurt så gæli)