Turbeskrivelse: Aungrenda rundt

 • Tekst/foto:
  Børge Rugås
 • Publisert:
  Juli 2009/2014
aungrenda1
Veien fra Austdalan
 • Veien fra Austdalan
 • Informasjonstavler om du ulike stedene rundt hele løypa
 • Aunfjellet
 • En liten pause for to- og firbente
 • Veien videre
 • En humle i arbeid
 • Den første av to broer på turen
 • Dyrmoen
 • Ankomst Fjelldal og matstasjon
 • Servering av kaffe, saft og boller
 • Turen fortsetter
 • Gården Sanden
 • Gjennom trollskog
 • Rester etter gammel aktivitet
 • Lassienget
 • Over neste bro
 • Utsikt mot Langfjorden
 • Blomstereng på tur mot Øverås
 • Kvennhatten stiger frem i bakgrunnen
 • Utsikt mot Sausvatnet
 • Nerås
 • Hester på beite
 • Sausvatnet, og snart tilbake der vi startet

Info om turen

Aungrenda Rundt

Tidsbruk: ca. 2 timer
Start 1: Folkets Hus, Sausvatn
Start 2: (Buss til Austdalan)

Aungrenda Rundt: Velfjorddagene, juli 2009

Turen startet med påmelding på Folkets Hus, Sausvatn. Her var det også salg av mat, kaffe og vafler. Løypa ender også her ved utgangspunktet, så det er mulig å få seg en matbit både før og etter at man har gått turen. Her fikk vi også tilbud om transport den første biten til Austdalan. For de som er godt kjent med Austdalsveien fra før, eller av andre grunner vil korte ned løypa noe, har man muligheten til å spare en 15 - 20 minutters gange med dette skysstilbudet.

Turløp med historisk sus
På veien opp til Austdalan traff vi den første "posten", en gammel gård. Her henger det informasjon om gården, og turen får en ny dimensjon. "Aungrenda Rundt" er like mye en historisk tur som en ren trimtur i vakker natur. Et slags ødegårdsløp med historikk om de mange fraflyttede gårdene underveis. (Informasjon om disse gårdene var også samlet i et hefte som deltakerne kunne kjøpe på Folkets Hus.)

Veien videre fortsatte etter grusvegen og forbi gården i Austdalan. Her ble det etter hvert til en traktorvei med litt stigning før vi kom opp til toppen og fikk se Aunfjellet og Øyrtinden i all sin prakt. Deretter gikk vi langs idylliske stier, fossefall og kulper. Noen benyttet også anledningen til et bad i sommervarmen.

Et par broer på turen måtte også krysses. Sommeren 2009 går inn i historien som en av de bedre, og elven som fulgte oss deler av veien hadde nok sjeldent lav vannføring.

Godt og vel halvveis i løpet kom vi til den restaurerte fjellgården Aslakaune. Her var det sørget for en "suppestasjon", eller turløp-servering ute på verandaen til eierne. Etter 15 minutter med kaffe, boller, saft, og oppdateringer på geografi fortsatte turen videre gjennom skog og forbi flere fraflyttede gårder. Her har det bodd folk fram til 1950-tallet, og med tanke på ferdsel, handel og transportering av varer, var nok ikke livet her bare enkelt for beboerne.

Etter hvert kom vi opp på et høydedrag der vi fikk god utsikt, og kunne skue ned mot Langfjorden og se Andalshatten rage i det fjerne. Innbyggerne i Aslakaune hadde tidligere sin ferdsel til Langfjorden, og når man ser ned mot fjorden får man et innblikk i slitet på gårdene i utkantene.

Det ble en liten pause her og litt fotografering før vi gikk vi videre med fjellrekka Øyrtinden, Dalaunfjellet, Råkhatten og Råkfjellet på høyre side. Det kan også nevnes at ut Langfjorden og inn i Storbørja ligger inngangen til Lomsdal-Visten Nasjonalpark "rett rundt hjørnet".

Deretter beveget vi oss inn i et kupert skoglandskap før vi kom opp på en ny høyde. Herfra og mot gården Øverås var det fin traktorveg med trær på begge sider, nesten som en alle. På Øverås fikk vi et nytt utsiktspunkt, hvor vi kunne vi se hele Sausvatnet utover.

Nedstigningen gikk så forbi Nerås og til hovedveien for den siste halve kilometeren tilbake til Folkets Hus.

Om Aungrenda Rundt

Aungrenda rundt er et turløp som har blitt et fast innslag under Velfjorddagene. Løpet ble arrangert første gang i 2006 og har samlet opp mot 100 deltakere. Løypa går i variert natur og har en sterk historisk profil. Med matservering på Folkets Hus, servering underveis og bademuligheter skulle de fleste behov være dekket. Herved anbefalt!