Quiz-spill

Hvor godt kjenner du Velfjordområdet. Test dine geografikunnskaper her.

Start på nytt
0:00
Du har tre sjanser til å finne rett sted. Etter tre feil må du trykke på den blinkende markøren som viser rett sted for å gå videre.
Laget av Groven Software

Kart fra kartverket.no