velfjord.no

Sidene om Velfjord på Helgeland

Om Velfjord i Brønnøy kommune, Nordland

I et himmelblått landskap på Sør-Helgelandskysten i Nordland ligger Velfjord. Fra å være et fraflytningstruet sted er Velfjord i dag et livskraftig bygdesamfunn med stor aktivitet på mange ulike områder. Med flere solide aktører har bygda fått en ny giv og mange nye arbeidsplasser.

Velfjord
Velfjorden med sidefjorder. Panoramafoto: Tor-Edvart Johansen

Geografi

Velfjord ligger sør i Nordland, på Norges geografiske midtlinje og er en samlebetegnelse på flere bygder med tilknytning til tettstedet Hommelstø. Hommelstø ligger 33 km fra kommunesenteret Brønnøysund, med sine 4500 innbyggere og den berømte Torghatten. I perioden 1875 - 1964 var Velfjord en egen kommune, men hører nå til Brønnøy kommune som grenser mot Vevelstad, Vega, Sømna, Vefsn, Grane og Bindal.

Mellom E6 og kystriksveien
Da Tosentunnellen ble åpnet i 1987 var det et stort fremskritt for Velfjord og medførte et ferjefritt veisamband fra Brønnøysund og Sømna til E6. Tosentunnellen med sine 5820 meter var ved åpningen Nordlands lengste tunnel. I 2009 er tunnellen den 4. lengste i Nordland, og den 22. lengste i Norge.

På en 6 mil lang veistrekning fra Skillevik mot E6 kjører du gjennom disse bygdene: Salbu - Sæterlandet - Hommelstø - Strøm - Sausvatn - Vassbygda - Barstad og Tosbotn. Denne veibiten har flere avstikkere (bl.a. til Hilstad - Hegge - Hongset - Nevernes - Langfjord og Lande.) Tidligere har det vært både butikker, skoler og posthus på de fleste av stedene, men i dag er disse tjenestene sentralisert til Hommelstø.

Innbyggere

Innbyggere

Selv om Velfjord er et tynt befolket område er det samtidig et meget livskraftig bygdesamfunn. Regionen har relativt mange arbeidsplasser i stabile firmaer. Befolkningstallet er derfor stigende- noe som ikke er spesielt vanlig i Nord-Norge. Mange nasjonaliteter har også etter hvert blitt representert blant innbyggerne. Velfjord har ca. 1000 innbyggere, og i Hommelstø bor det rundt 400 personer.

Velfjord har et trygt oppvekstmiljø og et aktivt kultur- og idrettsliv, noe som gjenspeiler seg i de mange lag og foreninger.

Velfjorden

Selve Velfjorden

Det er mye som tyder på at et gammelt navn på Velfjorden er Harm. Harm er også nevnt i Snorres Kongesager. I Magnus Berrføtts saga fortelles det om da Steigar-Tore ble tatt til fange i Harmfjorden.

Velfjorden har mange sidefjorder. De fleste av fjordene er nå fraflyttet, men gamle bygninger og skolehus står fortsatt og vitner om tidligere tider. Innerst i sidefjorden Heggfjorden finner du bygdesenteret Hommelstø. Sidefjorden Storbørja er Brønnøy kommunes inngang til Lomsdal/Visten nasjonalpark.

Næringsliv

Næringsliv

I motsetning til så mange andre bygdesamfunn er Velfjord et sted i vekst. Mye av dette skyldes at Nord-Europas største forekomst av kalk ligger her, og når denne massen i tillegg er av meget høy kvalitet, er forholdene lagt til rette for aktivitet i lang tid framover.

I den senere tid er det igangsatt bl.a. kalkdrift, bygg og anleggsvirksomhet, oppdrett-, reiseliv- og servicenæringer. Dette har gitt positive ringvirkninger i området og sørget for tilflytting og mange nye arbeidsplasser.

(Bilde: Nattarbeid ved Brønnøy Kalk. Foto: Karin Bremseth)

Se også bedrifter i Velfjord

Hilstad skole

Oppvekst

Velfjord Oppvekstsenter sto ferdig i 2007 og består av Hilstad skole, Klokkargården barnehage, SFO og Brønnøy Bibliotek avd. Velfjord. Hilstad skole har ca 90 elever fra 1. - 10. klasse. Kulturskolen i Brønnøy bruker også Hilstad skole som lokale for sine aktiviteter her.

Oppvekstsenteret ligger trygt og godt plassert i naturlige omgivelser med lett tilgang til friluftsliv, scene, svømmebasseng og idrettsanlegg.

Kunst, kultur og idrett

Kunst, kultur og idrett

Velfjord har lange tradisjoner for musikk, og er i en klasse for seg selv når det gjelder å bevare sin musikalske arv. Her finner du alt fra kor, korps, trekkspill, country og rock'n'roll, revy til malere og glasskunst samt kunstgalleri på Nevernes Havn. Mange benytter seg også av tilbudene ved Kulturskolen i Brønnøy. Både Velfjordrevyen og Velfjord Trekkspillklubb har gjort seg bemerket med mange priser fra både nasjonale og Nord-Norske festivaler.

I dag finnes det et godt og variert idrettstilbud i Velfjord. Hilstad Idrettslag som administrerer idrettskole, har bygd opp et av Nord-Norges mest kompakte idrettsanlegg. I nær tilknytning til hverandre ligger hoppbakker, brettbakke, lysløyper, kunstgress- og grusbane. I samme område ligger også Gimle forsamlingshus med innendørshall, scene, skytebane og svømmebasseng.

Se også oversikt over aktører innen kultur og idrett